Powrót do spisu jednostek

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Plac Wolności 1, Włocławek 87-800
Telefon
660-719-966
Email
wydawnictwa@wshe.pl
WWW
www.wshe.pl
NIP
888-10-34-634

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

O Uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69. Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię. W 2011 roku WSHE obchodziła 16-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" rankingów szkół wyższych. WSHE prowadzi studia I stopnia (licencjacie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe. Aktualnie Uczelnia kształci na 7 kierunkach studiów: administracji, bezpieczeństwie i higienie pracy, bezpieczeństwie narodowym, ekonomii, pedagogice, pielęgniarstwie i wychowaniu fizycznym. W semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011 Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na nowych kierunkach: praca socjalna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Kierunki prowadzone przez WSHE posiadają pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Natomiast kierunek pielęgniarstwo posiada akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. W 2012 r. utworzono i rozpoczął działalność Zespół Szkół Akademickich WSHE, mających status szkół publicznych.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

Wydawnictwo WSHE istnieje od 1997 r. Jego nakładem publikowane są serie wydawnicze, podręczniki dla studentów uczelni, materiały konferencji i seminariów naukowych, autorskie prace monograficzne pracowników naukowych oraz prace zbiorowe.

Od 1997 r. do października 2012 r. opublikowano 200 tytułów. Wszystkie publikacje są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych. Nadzór merytoryczny nad wydawnictwem pełni Rada Wydawnicza WSHE i rektor uczelni.

Oprócz publikacji zwartych WSHE publikuje własne serie wydawnicze: „Zeszyty Naukowe WSHE” (ukazało się 35 tomów – stan na 2012 r. Zeszyty otrzymały 2 punkty na liście czasopism MNiSzW) i „Debiuty Naukowe WSHE” (8 tomów). Nad zawartością poszczególnych tomów pracują redaktorzy naukowi i odrębne kolegia redakcyjne.

Uczelnia od 1997 roku wydaje własne czasopismo-gazetę pt. „Vladislavia. Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku”. Do 2012 r. ukazały się 32 numery. Na jej łamach prezentowane są krótkie rozprawy, materiały popularnonaukowe, relacje z konferencji naukowych bądź z wydarzeń z życia wydziałów przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku