Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Kilińskiego 43, Sosnowiec 41-200
Telefon
(32) 3631210
Email
dystrybucja@humanitas.edu.pl
WWW
www.humanitas.edu.pl
NIP
644-24-46-977

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 110. Obecnie jest największą uczelnią zawodową w regionie śląsko-dąbrowskim oraz cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w południowej Polsce. WSH jest szkołą samofinansującą się, funkcjonującą na zasadach non-profit. Kadrę uczelni tworzy ponad 350 pracowników naukowych, w tym ponad 90 profesorów i doktorów habilitowanych. Są wśród nich zarówno naukowcy w Polski, jak i z renomowanych ośrodków akademickich z zagranicy. Zajęcia dla studentów WSH prowadzą m.in.prof. Andrzej Kupich, były zastępca ambasadora Polski na Słowacji, a obecnie dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii WSH, red. Krzysztof Mroziewicz,publicysta tygodnika "Polityka", niegdyś ambasador RP w Indiach, Sri Lance i Nepalu i prof. Jan Povraznik, dyrektor Słowackiej Akademii Zarządzania.

Uczelnia jest regionalnym liderem w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce i organizacji pracy uczelni. W 2010 roku WSH pozyskała z gminy Sosnowiec dotację w wysokości 1 mln 200 tys. zł na rozbudowę swojej infrastruktury informatycznej. Dzięki temu nasi studenci korzystają z innowacyjnej platformy komputerowej Wirtualna Uczelnia - każdy student posiada swoje indywidualne konto w systemie, dzięki czemu ma dostęp do planu zajęć, obsługi systemu płatności, bieżących informacji z życia WSH,swoich ocen i zaliczeń, terminarza dyżurów wykładowców, terminarza egzaminów itp. Ponadto uczelnia proponuje część zajęć dydaktycznych w formie e-learningu, dzięki czemu studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, nie wychodząc z domów. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz siecią infokiosków, w których studenci - na terenie uczelni - mogą przeglądać Internet, sprawdzać swój plan zajęć i logować się do swojego konta w Wirtualnej Uczelni.

Wyższa Szkoła Humanitas gwarantuje kształcenie na europejskim poziomie na 13 kierunkach studiów, w tym 5 kierunkach magisterskich oraz ponad 30 kierunkach studiów podyplomowych. WSH prowadzi m.in. studia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej (na kierunkach BHP i filologia angielska),realizuje także liczne projekty europejskie, które służą rozwojowi uczelni, modernizowaniu jej bazy materialnej i podnoszeniu atrakcyjności oferty dla studentów. W trakcie studiów nasi studenci otrzymują prestiżowe certyfikaty z zakresu prawa, psychologii i zarządzania biznesem, mogą również uzyskiwać międzynarodowe certyfikaty językowe (m.in. TELC, FCE, PET). Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus studenci WSH mają możliwość odbywania części studiów za granicą, w takich krajach jak Hiszpania, Słowenia,Portugalia, Niemcy, Czechy i Słowacja.

Atuty WSH:

  • Najszersza w regionie oferta studiów - WSH proponuje 13 kierunków studiów oraz ponad 30 specjalności, a także liczne kierunki studiów podyplomowych,kursy i szkolenia.
  • Magister prawa w 3,5 roku - innowacyjna organizacja roku akademickiego (3 semestry w ciągu roku) umożliwia studentom zdobycie tytułu magistra prawa znacznie szybciej niż słuchaczom innych uczelni.
  • Niskie czesne i wysokie stypendia -W WSH istnieje także możliwość realizowania studiów dofinansowanych z Unii Europejskiej. WSH posiada rozbudowany system stypendialny, dzięki któremu możliwe jest studiowania za darmo.
  • Nowoczesne rozwiązania informatyczne- Studenci korzystają z innowacyjnej platformy komputerowej Wirtualna Uczelnia, uczelnia proponuje część zajęć dydaktycznych w formie e-learningu - studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, nie wychodząc z domów. Na terenie uczelni studenci mają dostęp do infokiosków.
  • Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów - oprócz dyplomu ukończenia studiów otrzymują więc dodatkowe zaświadczenia i dyplomy potwierdzające specjalistyczne kwalifikacje. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego w ramach trzech poziomów zaawansowania.
  • Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku