Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Chłapowskiego 13, Legnica 59-220
Email
admin@wsmlegnica.pl
WWW
www.wsmlegnica.pl
NIP
691-22-48-655

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy powstała decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2004 r. i została wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 154. Założycielem Uczelni jest Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Z chwilą powstania Uczelnia prowadziła kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W 2007 roku Uczelnia poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o studia pierwszego stopnia na kierunkach Ratownictwa Medyczne i Zarządzanie. W 2011 roku WSM w Legnicy uzyskała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Pielęgniarstwo. Ponadto Uczelnia jest organizatorem studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa.

Dotychczas mury Uczelni opuściło 1438 absolwentów z dyplomem licencjata. W opinii pracodawców są oni dobrze przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w instytucjach służby zdrowia. Działalność dydaktyczna Uczelni została wysoko oceniona przez Państwową Komisję Akredytacyjną. W trosce o jakość kształcenia zatrudniono kadrę akademicką o bogatym dorobku naukowym i doświadczeniu zawodowym.

Uczelnia prowadzi również aktywną działalność naukową i wydawniczą. Jest organizatorem licznych konferencji naukowych na których prezentowane są wyniki prac badawczych nauczycieli. W dziedzinie wydawniczej Uczelnia publikuje skrypty i monografie. Od 2008 r. ukazuje się seria zeszytów naukowych „Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis”, w której prezentowane są najbardziej interesujące prace absolwentów i materiały konferencyjne Uczelni.

WSM dysponuje własną, nowoczesną infrastrukturą materialną, która zapewnia studentom dobre warunki kształcenia. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trzech obiektach położonych w centrum miasta, w bliskiej odległości od siebie. Do dyspozycji studentów przeznaczonych jest 8 sal wykładowych, 7 ćwiczeniowych oraz 6 pracowni specjalistycznych, wyposażonych w projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający i laptopy, oraz sala gimnastyczna. Ponadto Uczelnia posiada dwie pracownie komputerowe zaopatrzone w sprzęt informatyczny, programy komputerowe oraz dostęp do Internetu.

W Uczelni funkcjonuje Centrum Informacyjno-Biblioteczne, w skład którego wchodzi biblioteka z czytelnią. W księgozbiorze liczącym 21 tyś. woluminów znajduje się literatura z zakresu nauk medycznych oraz czasopisma związane z kierunkami studiów.

Uczelnia owocnie rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi o zbliżonych profilach kształcenia. Porozumienia o współpracy podpisano uczelniami Hradec Kralove (Czechy) i we Lwowie. Od chwili swojego powstania Uczelnia integruje działania statutowe z regionem. Współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy w organizowaniu konferencji naukowych, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w akacjach charytatywnych. Rokrocznie społeczność akademicka Uczelni uczestniczy w „Marszu ku zdrowiu” i w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Dzięki swoim osiągnięciom dydaktyczno-naukowym Uczelnia zajmuje znaczącą pozycje w legnickim ośrodku akademickim.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku