Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Piotrowska 243, Łódź 90-456
Telefon
(42) 6303072 wew. 38
Email
wydawnictwo@wsp.lodz.pl
WWW
www.wsp.lodz.pl
NIP
725-18-57-316

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna oraz na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową.

Uczelnia rozwinęła szeroką gamę działań edukacyjnych, pomocowych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, w tym także niepełnosprawnych. Wypracowała autorskie plany oraz programy studiów, nawiązała i efektywnie rozwinęła współpracę zagraniczną. Cieszy się zaufaniem wśród absolwentów szkół wyższych z całej Polski, którzy wybierają studia specjalistyczne z bardzo bogatej oferty studiów podyplomowych. Liczba absolwentów i studentów jednoznacznie wskazuje, że WSP jest liderem jeśli chodzi o studia podyplomowe prowadzone przez niepubliczne uczenie regionu łódzkiego.

Misja Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

Jesteśmy Uczelnią otwierającą przed młodzieżą i dorosłymi w każdym wieku perspektywę zdobycia wyższego wykształcenia, nowoczesnych zawodów i umiejętności skutecznego kierowania własną karierą. Tworzymy jednakowe szanse edukacyjne dla wszystkich. Podejmujemy działania na rzecz rozwoju nauki i poszukiwania nowych rozwiązań dla gospodarki. Kierujemy się odpowiedzialnością społeczną, szacunkiem dla różnorodności, otwartością na drugiego człowieka: na osoby niepełnosprawne, marginalizowane społecznie, reprezentujące inne kultury.

Propagujemy ideę: „Sięgaj po więcej – rozwijaj się razem z nami”.

Podstawą tożsamości i osiągnięć naszej Uczelni są takie wartości, jak: odpowiedzialność społeczna, szacunek dla różnorodności, otwartość na drugiego człowieka, wiarygodność, profesjonalizm i jakość działań.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku