Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Choiny 2, Lublin 20-816
Email
biblioteka@wssp.edu.pl
WWW
www.wssp.edu.pl
NIP
712-26-05-305

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest Uczelnią działającą w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. zezwalającą na rozpoczęcie działalności. WSSP zarejestrowana jest w Rejestrze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 186. Uczelnia powstała z myślą o osobach chcących osiągnąć swoje cele zawodowe oraz realizować pasje. Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów naukowych w Polsce. Dysponujemy aulą gromadzącą 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii, geografii i informatyki. W budynku Uczelni znajdują się sale rekreacyjne: siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych. Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową opartą na najnowocześniejszych systemach ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, z którego korzystać można w dowolnym miejscu budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring.

Dla potrzeb mieszkańców Lubelszczyzny i studentów fizjoterapii uruchomiono w 2010 roku nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii. Studenci ponadto mogą korzystać z zasobów biblioteki WSSP (ok. 20 000 woluminów). W Uczelni znajduje się też dobrze wyposażona siłownia, sale rekreacyjne oraz barek. Udogodnieniem jest również obszerny parking, który może pomieścić około 120 pojazdów. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest położona przy głównych ulicach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu student ma dogodne warunki dojazdu zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi.

Studenci WSSP mają możliwość kształcenia się i odpoczywania w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Zielona Szkoła" w Piotrawinie nad Wisłą. Jest on położony ok. 60 km od Lublina i ok. 15 km od Kazimierza Dolnego, na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Nawet 50 osób może korzystać z zagwarantowanych tu komfortowych warunków.

Wydawnictwo Akademickie zostało powołane przez Rektora WSSP zarządzeniem z dnia 2 października 2004 r. Od 2005 r. dysponuje własną Drukarnię. Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie przygotowują do druku i publikują teksty naukowe i popularno-naukowe prezentowane przez kadrę naukowo-dydaktyczną WSSP na konferencjach, będące efektem prowadzonych przez nią przedsięwzięć badawczych. Poza tym Wydawnictwo publikuje dla studentów materiały pomocnicze takie jak podręczniki i skrypty. Z okazji 200. rocznicy urodzin patrona Uczelni W. Pola Wydawnictwo przygotowało drukiem reedycje jego najpopularniejszych dzieł: Pieśń o ziemi naszej, Pieśni Janusza, Rok myśliwca oraz epos rycerski z ilustracjami J. Kossaka Mohort. Posiadamy w swoim dorobku wydawniczym reprinty takich tytułów, jak: Przewodnik po Polesiu (1935 r.), Ziemie dawnej Polski, Litwy i Rusi (1821 r.), Ilustrowany przewodnik po Lublinie (1901 r.) czy też Polska w krajobrazie i zabytkach (1930 r.). Profil Uczelni wymaga wzbogacenia wiedzy studentów z kierunku Turystyki i Rekreacji w wiadomości o zabytkach i kulturze naszego regionu, dlatego wydaliśmy dla nich bogato ilustrowane przewodniki: Polesia czar i Płynie Wisła płynie… – małopolski przełom rzeki oraz pozycję albumową Piękna nasza Polska cała… zawierającą zbiór ponad 600. pocztówek krajoznawczych z lat 1907–2007.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku