Powrót do spisu jednostek

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Siedmiogrodzka 3A, Warszawa 01-204
Email
psoroka@wsz-sw.edu.pl
WWW
www.wsz-sw.edu.pl
NIP
526-02-51-747

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA (WSZ-SW) jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej.12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym. Rektorem Uczelni jest prof. dr hab. Andrzej Zawiślak.

Uczelnia mieści się w Warszawie przy u, Siedmiogrodzkiej 3A.Siedzibą uczelni jest zabytkowy pałacyk zbudowany w 1914 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. Obecnie jest on pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A).

Uczelnia posiada aktualną, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studia licencjackie i magisterskie.

Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK - profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 roku.

Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka.

Działalność:

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa prowadzi działalność naukowo - dydaktyczną w następującym zakresie:

1. Studia licencjackie (3 lata) na kierunku Zarządzanie w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie personelem,

2. Studia uzupełniające magisterskie (2 lata) na kierunku Zarządzanie w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie personelem,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • coaching

3. Studia podyplomowe:

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie personelem,
 • Organizacja i zarządzania placówką oświatową,
 • Doradztwo zawodowe
 • Wycena nieruchomości,
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Menadżer jakości w placówkach ochrony zdrowia,
 • Menadżer jakości w jednostkach administracji publicznej.

Uczelnia prowadzi również badania naukowe, organizuje konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia. Posiada własną Oficynę Wydawniczą, która systematycznie wydaje skrypty, zwarte pozycje naukowe i publikacje pokonferencyjne. Ponadto wydawane są Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania- Szkoły Wyższej.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronach internetowych www.wsz-sw.edu.pl

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku