Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Akademicka 4, Zamość 22-400
Email
egorska@wszia.edu.pl
WWW
www.wszia.edu.pl
NIP
922-22-46-545

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu działa od 1997 roku i jest największą uczelnią prywatną w regionie. Lista publikacji wydawanych przez szkołę obejmuje wydawnictwo ciągłe Zamojskie Studia i Materiały, ukazujące się obecnie w seriach Fizjoterapia, Pedagogika oraz Administracja, Ekonomia, Informatyka (dotychczas wydano 35 zeszytów). Serie Fizjoterapia oraz Pedagogika zostały wpisane na listę czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznano im odpowiednio po 2 i 1 punkcie. Pozostałe to: Wykłady Otwarte (ukazało się 40 zeszytów), Prace Studenckich Kół Naukowych (dotychczas 15 zeszytów), Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu „Nasze Forum” (wydano 50 numerów), Barometr Regionalny. Analizy i prognozy – kwartalnik wpisany na listę czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6 punktami (dotychczas ukazało się 25 zeszytów), oraz Lubelski Barometr Gospodarczy (9 zeszytów). W sumie, w tej grupie wydawnictw ukazało się do chwili obecnej ponad 160 pozycji. Nie mniejszą objętościowo grupę wydawnictw stanowią wydawnictwa zwarte. Obejmuje ona podręczniki i skrypty, monografie oraz wydawnictwa stanowiące pokłosie licznych seminariów, konferencji oraz warsztatów naukowych które miały miejsce w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. W tej grupie publikacji ukazało się do tej pory ponad 120 tytułów.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku