Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Al. Kijowska 14, Kraków 30-079
Telefon
(12) 6356835
Email
kawap@wszib.edu.pl
WWW
www.wszib.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie powstała w 1995 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej, wydanej na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych oraz Statutu. Wpis do Rejestru Uczelni Niepaństwowych WSZiB uzyskała 11 maja 1995 r. pod numerem 55.

W roku 1998, 2000 oraz 2001 WSZiB uzyskała Akredytacje dla programów licencjackich, przyznane przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, członka europejskiej instytucji akredytacyjnej European Quality Link.

W 2004 oraz w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, a w 2011 roku na kierunku Informatyka.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie prowadzi wyższe licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Socjologia oraz Informatyka. WSZiB posiada uprawnienia do nadawania tytułu licencjata lub inżyniera, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia.

W 2004 r. WSZiB w Krakowie otrzymała uprawnienia do prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. Studia magisterskie prowadzone są na specjalnościach: Zarządzanie finansami, Zarządzanie kadrami, Handel i biznes międzynarodowy, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Socjologia organizacji i zarządzania, Informatyka stosowana.

Ponadto, Uczelnia oferuje kształcenia na 40 kierunkach studiów podyplomowych, a także kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.

Potwierdzeniem jakości kształcenia w WSZiB w Krakowie są wysokie pozycje w rankingach szkół wyższych: w 2003 i 2004 roku WSZiB uplasowała się na I miejscu w rankingu Rzeczpospolitej i została uznana za najlepszą polską uczelnię wśród uczelni niepublicznych kształcących na poziomie licencjackim, zaś w roku 2006 r. zajęła I miejsce w rankingu „Awans 2006” w kategorii niepublicznych uczelni magisterskich.

Uczelnia przekazuje studentom umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy, tj.: samokształcenia i przedsiębiorczości, stosowania nowoczesnych technik komunikacji oraz porozumiewania się w języku angielskim, wysokiej mobilności zawodowej, a także umiejętności życia w społeczeństwie obywatelskim.

Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. Udokumentowaniem aktywności naukowej pracowników są liczne publikacje, zarówno w formie wydawanych regularnie Zeszytów Naukowych, jak i monografii.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku